Πνευματική ιδιοκτησία Ιστοσελίδας «Scorpionsfc.gr»

Ο Ιστότοπος scorpionsfc.gr είναι ένας σύλλογος οπαδών (μελών) του θρυλικού συγκροτήματος των Scorpions. Το υλικό (φωτογραφίες – άρθρα και βίντεο) που  δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν περιέχει προώθηση επί πληρωμή, όπως τοποθέτηση προϊόντων επί πληρωμή, χορηγίες ή προωθήσεις.

Το  περιεχόμενο της ιστοσελίδας scorpionsfc (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (Το συγκρότημα, συντάκτες ‘άρθρων ‘άλλων Ιστοσελίδων που αναφέρονται μέσα στα άρθρα μας), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. (Νόμος 2121/93).

Το περιεχόμενο υπόκειται αρκετά συχνά σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του δικτυακού τόπου και με γνώμονα τις σχετικές αλλαγές στην νομοθεσία.

Επιτρέπεται  η ελεύθερη αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή του συνολικού έργου για προσωπική χρήση, εφ’ όσον τα αντίγραφα αυτά δεν θα διανεμηθούν στη συνέχεια για κερδοσκοπικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση  βέβαια πως:

1ον Δεν θα θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας αρχικά του συγκροτήματος και δευτερευόντως των Διαχειριστών και μελών του  Ιστότοπου scorpionsfc.gr.

 2ον Θα υπάρχει αναφορά της ιστοσελίδας και των πηγών του άρθρου καθώς και η ηλεκτρονική της  διεύθυνση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας.

Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ιστότοπος scorpionsfc.gr δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας.

Για χρήση άλλων σκοπών, όπως εμπορική εκμετάλλευση, δημόσια ή εμπορική χρήση,  φόρτωση σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, αξιοποίηση μέρους του έργου για την παραγωγή νέου κ.α., απαιτείται η συνεννόηση με την Διαχείριση του επισήμου Ιστότοπου των Scorpions (εδώ) και ουδεμία σχέση έχει ο παρών Ιστότοπος με ενέργειές εμπορικής εκμετάλλευσης οποιουδήποτε υλικού η έργου του συγκροτήματος .